Totalentreprenad Eslövs Bostad AB

2017-07-05 ingick vi avtal med Eslövs Bostads AB om att på totalentreprenad utföra i huvudsak takomläggning inom Kv. Abborren 14 i Eslöv. Befintlig trp-takplåt skall rivas, läkt och underlagspapp rivs ner till råspont, ny underlagspapp och ny bandtäckt plåttak monteras. Ut mot gatan skall frontespiser fogas om, putsbom skall lagas och målas samt tvättning och lagning av sockel. Entreprenaden skall utföras under våren 2018.