Taksäkerhet

Ditt tak är en arbetsplats!

Vi ser till att ditt tak blir en säker arbetsplats och att befintliga infästningar är i skick att klara alla påfrestningar från väder och vind.

Fastighetens tak är inte bara ett skydd mot väder och vind. Numera används taket även som yta för olika installationer. Som fastighetsägare har du ansvar att se till så det blir en säker arbetsplats.

Därför är det livsviktigt att rätt tillträdes- och säkerhetsanordningar finns monterade på taket, både för fastighetsägare och uppdragstagare när någon behöver beträda taket för tex snöröjning, felsökning av läckage, akut underhåll eller för tillträde till skorstenar eller fast installation mm.