Service och underhållsavtal

Ett yttertak med dess vattenavrinningssystem är en fastighets femte fasad och en oerhört viktig del på fastigheten. För att undvika skador på fastigheter är det lämpligt att med jämna mellanrum besiktiga fastighetens yttertak och vattenavrinningssystem.

  • Kontroll av tak och fasad enligt framtaget schema
  • Rengöring, rensning av vattengångar och allmän översyn av tak & fasad.
  • Rapport med beskrivningar, åtgärdsförslag och prioritetsordning för dessa