Entreprenad

Våra entreprenader består av bostäder och kommersiella fastigheter för både offentliga och privata beställare. Helsingborgs Byggplåt värderar den personliga relationen högt och ser ett stort värde i att ha en god och öppen kommunikation under hela utförandet, vi driver helt enkelt projekten tillsammans med våra beställare vilket alla vinner på.

Våra entreprenadchefer tar projekten från A-Ö vilket minimerar risken för missförstånd under utförandet då samma person har träffat beställaren, kalkylerat, haft genomgång med underentreprenörer, upprättat offerten, gjort affären, leder och fördelar under utförandet, fakturerar, avvikelsehanterar, efterkalkylerar och tar hand om eftermarknad i sina respektive entreprenader.
Vi samordnar hela byggprocessen och har ett stort kontaktnät med duktiga och behöriga underentreprenörer. Inom företagets väggar finns gedigen kompetens kring allt som rör en renovering av fastighetens yttre skal. Tak, Fasad, Fönster, Balkonger mm.