Takrenovering inom Jörgen Kocks Hus i Malmö

2017-10-17 ingick vi avtal med Jörgen Kocks Personalstiftelse om att på totalentreprenad utföra takrenovering inom Jörgen Kocks Hus i Malmö. Entreprenaden omfattar både renovering av befintliga ursprungs tegelpannor och total omläggning av vissa tak samt mindre fasadarbeten. Byggnaderna är ett av Malmö och kanske hela Sveriges bäst bevarade fastigheter, Byggherren Jörgen Kock var både myntmästare och borgmästare i Malmö. Det hus som han påbörjade 1523 är stort och representativt. I dag består komplexet av tre delar, där det stora gavelhuset är själva huvudbyggnaden. Detta trevåningshus är uppfört i en stilblandning mellan nordisk sengotik och tidig nederländsk renässans. Entreprenaden skall utföras våren 2018.