Takomläggning inom Kv. Ella & Rosa i Helsingborg

2017-07-25 ingick vi avtal med AB Helsingborgshem om att på totalentreprenad utföra takomläggning inom Kv. Ella & Rosa i Helsingborg. Entreprenaden omfattar omläggning av ca 8 000 kvm betongpannor med tillhörande plåtarbeten. Entreprenaden skall utföras under hösten 2017 & våren 2018.