Vårboskolan, Arlöv

Som Totalentreprenör utförde vi Fasad & Takrenovering inom Vårboskolan & Komvuxhuset i Arlöv 2016.

Renoveringen bestod i att renovera taket på båda byggnaderna med nya enkupiga tegelpannor, bandtäckningar, ny takavvattning, plåtbeslagningar av kupor, frontespiser, gesimsrännor, skorstenar, venthuvar, rörstosar mm.
Nerplockning av skorstenar samt uppmurning av dessa, omfogning av fasaderna, restaurering och lagning av utsmyckningar och putsade fasadytor.