Tekniska Museet i Malmö

Som Totalentreprenör utföra omläggning av ca 4000 kvm tätskikt, tilläggsisolering med 150mm stenull, nya kilar till avvattning, nya rostfria brunnar, nya plåtkrön, ståndskivor och plåtgarneringar.