Södra Vallgatan i Helsingborg

Under 2017 utförde vi en komplett takrenovering på Södra Vallgatan i Helsingborg.
Nytt grönt tätskikt på tak, Ny taksäkerhet, Nya hängrännor & stuprör, Plåtbeslagningar av frontespiser, skorstenar, takfönster mm på tak, Nya bandtäckningar på burspråk mm.