Sandvångens Förskola Landskrona

Som Totalentreprenör utföra takrenovering och omfogning av fasader. Befintliga takpannor rivs och deponeras, Ny underlagspapp, nytt bandtäckt Tak av aluminium, ny taksäkerhet och omfogning av fasader.