Roskildegatan / Kungsgatan i Helsingborg

Som Totalentreprenör utförde vi Fasad, Balkong & Takrenovering inom Roskildegatan / Kungsgatan i Helsingborg 2017.
Renoveringen bestod i att riva befintliga tegelpannor, plåtbeslagning och takavvattning på samtliga tak inom fastigheten, Nedbilning av befintlig balkongplattor inkl smidesram, urfräsning av befintliga bruksfogar på skorstenar och tegelmurar på tak, skrapning av fönster och nertagning av befintliga balkongräcke.
Ny underlagspapp, bär-ströläkt, enkupiga tegelpannor, Nya underbeslag, Nya gesimsrännor, Nya plåtbeslagningar av kupor, trapphusuppbyggnader, skorstenar, venthuvar, rörstosar mm på tak, Ny bruksfog på skorstenar och tegelmurar på tak, Nya smidesramar på balkonger samt ny gjutning av balkongplattor, Blästring, målning och återmontage av balkongräcke, Målning av samtliga fönster mm.