Rönnowska Skolan, Helsingborg

Som Totalentreprenör renovera taket inom Rönnowska Skolan i Helsingborg.
Erforderlig justering och rivning av befintligt tak, Nytt tätskikt, Takavvattning och Anslutningsplåtar mm.