Pilängskolan Landskrona

Vi har som totalentreprenör fått förtroende att utföra takrenovering på  Pilängsskolan i Landskrona.
Totalt ca 4000 kvm takyta, det gamla tätskiktet skall rivas och nytt tätskikt monteras, ny takavvattning, nya anslutningsplåtar mm.
Beställare: Landskrona Kommun