Malmö Stadshus

Som Totalentreprenör utföra omläggning av tätskiktet på de tre sammanbyggda fastigheterna, byte av de befintliga UV-Brunnar nya krönplåtar, ståndskivor samt garneringar.