Malmö Stadsbibliotek, Slottet

Som Totalentreprenör utförde vi 2020 takrenovering, Fasadrenovering och fönstermålning av kulturskyddat slott i Malmö.

Renoveringen består i att demontera befintligt skiffertak, rivning av alla koppartak på torn och tinnar, utsmyckningar samt renovering av fasader såsom omfogning av tegelfasader, restaurering av natursten, målning av fönster och smidesdetaljer.

Delvis återmontering av befintlig Grythyttanskiffer och delvis leverans och montering av ny skiffer, nya skivtäckningar av kopparplåt på torn, utsmyckningar, kupoler, burspråk, fasadplåtar, fotrännor, ränndalar mm samt nytt tak med tätskikt på gårdsfasad inklusive ny taksäkerhet.