Lindeborgsskolan i Malmö

Som Totalentreprenör utföra omläggning av ca 11000 kvm Tätskikt, tilläggsisolering, nya rostfria brunnar, nytt regelverk och skivfasad med Vivix fasadskiva runt hela skolan, nya krönplåtar, venthuvar ståndskivor, plåtgarneringar på tak och fasadbleck och lister i anslutning till ny fasad.