Kvarteret Wismar Helsingborg

2014 fick vi i uppdrag att renovera Kv. Wismar till AB Helsingborgshem. Som Totalentreprenör byta samtliga fönster i fastigheten. Laga putsbom, restaurering av utsmyckningar, friser & ornament samt målning av alla putsade fasader.
Renovering av balkongplattor och balkongräcken. Totalrenovering av taket med nya tegelpannor, takfönster, taksäkerhet samt komplett plåtarbete med kupor, skorstenar, takavvattning, fasadbleck och fönsterbleck mm.