Kvarteret Sankt Peter Lund

Under åren 2013-2014 utförde vi en prestigefylld totalentreprenad inom kvarteret Sankt Peter 15.16,17 & 18 i centrala Lund. Entreprenaden omfattade takrenovering där både bandtäckningar och tegeltak byttes ut till nytt, omfogning av samtliga tegelfasader och skorstenar, putslagningar, restaurering av utsmyckningar, friser och ornament samt målning av de putsade fasaderna.

Byte av samtliga plåtdetaljer på fasaderna såsom fasadbleck, fönsterbleck, murkrön, stuprör mm. Totalrenovering av samtliga balkonger med nya smidesramar, gjutning av nya balkongplattor samt anpassning av balkongräckeshöjder i samma stil som de befintliga.

Sist men inte minst totalrenoverades de tre magnifika kupolerna / tornen vilka är starkt förknippade med den vackra fastigheten. Uppdraget bestod i att återskapa utseendet exakt som det var för 100 år sedan när husen byggdes vilket våra duktiga hantverkare och underentreprenörer gjorde med stor bravur.