Kvarteret Gråbröder Lund

På Klostergatan i Lund ligger ett vackert gammalt kulturskyddat kvarter som byggdes i början av 1900-talet. Vi blev tillfrågade av en privat fastighetsägare i Lund som blivit rekommenderad att använda oss för att totalrenovera taket. Entreprenaden upphandlades som en Totalentreprenad med fokus på kvalitet & långsiktighet. Uppdraget bestod i att riva befintliga takbeklädnader, delvis ny råspont, underlagspapp, omfogning av skorstenar, uppmurning av murkrön, nya skivtäckningar, bandtäckningar, skorstensplåtar, fotrännor, gesimsrännor mm utförande med aluminium.

Beställare: PH Olssons Fastigheter