Kvarteret Frigg Helsingborg

Vi har som totalentreprenör fått förtroende att utföra plåt & tätskiktsarbete i samband med nyproduktion av lägenheter.
Beställare: Veidekke