Kvarteret Flanken Helsingborg

Vi har som totalentreprenör fått förtroende att utföra takrenovering på 6 stycken flerfamiljshus inom Kv. Flanken 1 & 2.

Beställare: AB Helsingborgshem