KVARTEREN FLANKEN OCH PISTOLEN I HELSINGBORG

Under åren 2013-2015 vann vi tre separata upphandlingar som ledde till att vi som totalentreprenör utförde totalrenovering av taken på totalt 18 stycken flerfamiljshus med tillhörande garage och sidobyggnader åt AB Helsingborgshem. Vi har rivit och deponerat alla gamla lager med tätskikt ner till bar råspont, byte av rötskadad råspont, nya inspektionsluckor, ny tvålagstäckning, ny takavvattning, nya krönplåtar, nya venthuvar mm