Kv. Oscar ll i Helsingborg

Som Totalentreprenör utförde vi takrenovering av kulturskyddad fastighet i centrala Helsingborg.

Projektet började med att vi felsökte omfattande läckage i fastighetens vindslägenheter och slutade med en omfattande totalrenovering av fastighetens yttertak i sin helhet.
Renoveringen bestod av att riva och deponera allt befintligt undertak ner till råspont, byte av rötskdad trä, renovering av takkuporna samt ny underlagspapp, bär-ströläkt, enkupiga tegelpannor, taksäkerhet, takfönster, avancerat plåtslager av runda kupor, trapphusuppbyggnader, torn, brandmurar, gesimsränna mm.