Kv. Myntet 2, Malmö

Som Totalentreprenör utförde vi komplett fasad & takrenovering samt fönsterbyte inom Kv. Myntet 2 i Malmö under 2017.
Nytt tätskikt, takavvattning, plåtbeslagningar och omfogning av skorstenarna på taket.
Omfogning av tegelfasader mot innergård, byte av balkongfronter samt byte av samtliga fönster mot både gata & gård.