Kv. Minerva, Landskrona

Som totalentreprenör utförde vi Fasad & Takrenovering inom Kv. Minerva i Landskrona.
Renoveringen bestod i urfräsning av befintliga bruksfogar, nedbilning av balkongfronter av tegel, byte av träpanel på loftgångsfronter, rivning av samtliga plåtar och takavvattning på fasad och tak.
Ny bruksfog, uppmurning av nya balkongfronter av tegel, betonglagning av balkongplattor och målning av dessa, målning av undertak på balkonger, ny takavvattning, nya fönsterbleck och smyglister av aluminiumplåt, delvis nytt tätskikt på yttertak samt nya plåtbeslagningar på tak och murkrön mm.