Kv. Kogret, Malmö

Som Totalentreprenör utförde vi takrenovering inom Kv. Kogret i Malmö 2017,
Renoveringen bestod i att riva befintligt yttertak ner till råspont och ersätta med ny underlagspapp, Bär-ströläkt, Tegelpannor, takavvattning och plåtbeslagningar mm