Kv. Grödan i Lund

Som Totalentreprenör 2018 utförde vi takrenovering & fasadrenovering av 4 stycken flerfamiljshus i Lund.

Renoveringen bestod av komplett takbyte med ny underlagspapp, bär-ströläkt, tegelpannor, taksäkerhet, plåtbeslagningar på tak.

Komplett omfogning av tegelfasader, putslagning och målning av samtliga socklar.