Kv. Gängtappen i Malmö

Som Totalentreprenör utförde vi under 2019 takrenovering & fasadrenovering inom Kv. Gängtappen i Malmö även kallad ”Kockumshuset”
Renoveringen bestod av att riva och deponera befintligt skivtäckning av koppar, gesimsränna, taksarg och plåtkassetter på fasaderna.

Byte av rötskadad trä, uppbyggnad av ny gesimsränna och taksarg samt montering av ny gesimsränna och skivtäckning av kopparplåt samt tillverkning och montering av nya fasadkassetter i aluminium plåt.

Byggnaden har åren 1958-2015 utgjort huvudkontor åt Kockums AB. Den var då den byggdes Sveriges högsta kontorsbyggnad med 65 meters höjd och 15 våningar. Fortfarande utgör den en av Malmös högsta byggnader. Arkitekt Paul Hedqvist ritade en avancerad trekantig ”gängtapp” med 15 000 kvadratmeter lokaler för 900 anställda och med alla innerväggar flexibelt flyttbara kring en central kärna av sex personhissar, varuhiss och trapphus. I entrén finns en glasmosaik med havsmotiv av Tor Hörlin.