Kv. Ella i Helsingborg

SomTotalentreprenör utförde vi under 2018 takrenovering av 13 stycken flerfamiljshus om totalt 9000 kvm tak inom Kv. Ella i Helsingborg.

Renoveringen bestod av att riva och deponera befintliga takpannor, bär-ströläkt, underlagspapp, takfönster, plåtbeslag & takavvattning.
Leverans samt montering av ny underlagspapp, bär-ströläkt, takpannor, taksäkerhet, takfönster, plåtbeslagningar och ny takavvattning mm.