Kv. Ella, Helsingborg

2017-08-01 Fick vi förtroendet att som Totalentreprenör utföra takrenovering av 7 stycken flerfamiljshus inom Kv. Ella i Helsingborg.
Renoveringen består av att riva och deponera befintliga takpannor, bär-ströläkt, underlagspapp, takfönster, plåtbeslag & takavvattning.
Leverans samt montering av ny underlagspapp, bär-ströläkt, takpannor, taksäkerhet, takfönster, plåtbeslagningar och ny takavvattning mm.