Kv. Betlehem i Malmö

Som Totalentreprenör utförde vi 2018 takrenovering & fasadrenovering av kulturskyddad fastighet i centrala Malmö.

Renoveringen bestod av att riva och deponera allt befintligt tak ner till råspont, byte av rötskdad trä, renovering av gesimsränna och torn samt ny underlagspapp, bär-ströläkt, enkupiga tegelpannor, skivtäckning av aluminiumplåt, taksäkerhet, takfönster, avancerat plåtslagning av torn, kupor, skorstenar, venthuvar, rörstosar, brandmurar, gesimsränna mm.

Komplett putslagning och målning av samtliga fasader, målning av fönster, gjutning av nya balkongplattor, tillverkning och montering av nya balkongräcken i smide.