Kv. Ängen, Malmö

Som Totalentreprenör utförde vi Fasad & Takrenovering inom Kv. Ängen i Malmö 2017,
Renoveringen bestod i att riva befintligt yttertak ner till råspont och ersätta med ny underlagspapp, Bär-ströläkt, Tegelpannor, takavvattning och plåtbeslagningar.
Nya fönster i kuporna och nya takfönster samt putslagningar och målning av putsade fasader.