Karl den X Gustav Helsingborg

Vi har som underentreprenör fått förtroende att byta samtliga plåtbeslagningar på flerfamiljshus i Centrala Helsingborg i samband med fasadrenovering.

Beställare: JM