Caroli Kyrka, Malmö

Under 2020 tilldelades Helsingborgs Byggplåt förtroendet att som Totalentreprenör utföra takrenovering, Fasadrenovering, Trälagningar och fönstermålning, Glasbyte mm av kulturskyddad kyrka i Malmö. Utförandetid 2020-2021.

Renoveringen består i att riva och deponera befintligt yttertak ner till råspont, demontering, anpassning, målning och återmontering av befintligt smide / spiror mm.

Ny takplaywood, underlagspapp, skivtäckning av aluminium inkl alla torn, fotplåt, ränndalar, vertikala väggtäckningar och utsmyckningar i plåt.

Samtliga tegelfasader omfogas, samtliga både stålfönster och träfönster renoveras och befintliga yttre glas bytas till nya 4mm laminerat glas.

Samtliga urtavlor i tornet ska efter färgborttagning målningsbehandlas och visare och siffror i de fyra urtavlorna ska förgyllas mm.

Historia & Förutsättningar

Den 19 december år 1880 kunde biskop Wilhelm Flensburg inviga den nya svenska Caroli kyrka, som var ritad av stockholmsarkitekten Emil Viktor Langlet. Han var även den som ritade Sankt Pauli kyrka. Man kan se likheterna om man jämför Sankt Pauli kyrka och Caroli kyrka. Formen på kyrkorna är lika och båda kyrkorna är höga plåttak och spetsigt torn. Denna byggnadstyp kallas centralkyrka och är inspirerad av de österländska rundkyrkorna.

Kyrkan är i rött tegel med ett mintgrönt plåttak. Det finns ett torn i mitten av kyrkan som har ett grekiskt kors högst upp. I teglet på utsidan av kyrkan, sitter några minnestavlor över b.la Frans Suell och hans hustru Anna Suell.

Caroli Kyrka är, trots att den är avkristnad och i privat ägo, underkastad Kulturmiljölagen, Kap 4, och samtliga åtgärder kräver tillstånd hos Länsstyrelsen. Kyrkobyggnaden undergår även Plan- och bygglagens bestämmelser om varsamhet och skydd mot förvanskning.

Bevarande intresset ställer höga krav på entreprenörer och deras hantverk samt erfarenhet av liknande objekt.