BRF. ROXEN I MALMÖ

2014 renoverade vi tre hus inom Brf. Roxen. Som Totalentreprenör utföra ombyggnad av samtliga balkongtak för de översta våningarna, från kanalplasttak till helt ny konstruktion med takstolar, råspont, luftning, isolering och undertaksplattor av fibercement skivor. Tilläggsisolering av vissa delar av vinden samt säkerställa luftningen där. Nytt tätskikt på samtliga tak, ny plåtbeslagning, takavvattning, väggplåtar på hissuppbyggnader. Lagning av betongpelare samt målning av dessa. Målning av smidesräcke och lyktstolpar mm.