Brf. Kommendören

2012-07-05 har vi fått förtroende att som totalentreprenör utföra takrenovering. Det handlar om att riva befintliga tätskikt, ny underlagspapp, nya fotrännor, gesimsränna, bandtäckning, hisstoppar, skorstensbeslag, rörstosar, brandmurar mm. Beställare: Brf. Kommendören