Brf. Huslyckan & Ängslyckan i Helsingborg

Som Totalentreprenör utförde vi takrenovering inom Brf. Huslyckan & Brf. Ängslyckan i Helsingborg. Renoveringen bestod av att riva deponera och justera befintligt tätskikt

Anpassning och uppbyggnad av nya taksarger, nytt yttertak med tätskikt samt nya plåtbeslagningar av krön, väggtäckningar, Hängrännor & stuprör mm.

Totalt omfattades renoveringen av 13 stycken flerfamiljshus och 7 500 kvadratmeter tak.