Brf. Brunnsparken, Ramlösa

2019 tilldelades Helsingborgs Byggplåt förtroendet att som Totalentreprenör utföra takrenovering av 2 stycken flerfamiljsfastigheter i Ramlösa. Utförande 2019-2020

Befintliga takpannor, plåtbeslagningar och takavvattning rivs och deponeras.

Ny takavvattning med hängrännor och stuprör, ny underlagspapp, ny bandtäckning samt nya plåtbeslagningar runt takgenomföringar.

Som extrabeställning utfördes nya tätskikt på samtliga 7 takbalkonger med tillhörande plåtbeslagning. Befintliga balkongräcke höjdes upp med nytt smide och målades för att uppfylla kraven enligt BBR.

 

Beställare av projektet var HSB, Brf. Brunnsparken