Nytt avtal med LKF

2017-05-05 ingick vi avtal med LKF om att på totalentreprenad utföra fasad & takrenovering inom Kv. Grödan 1 i Lund. Entreprenaden består av omläggning av tegelpannor, taksäkerhet och plåtarbeten på taken samt omfogning av samtliga tegelfasader på 2 stycken flerfamiljshus.