Kv.Juvelen & Korallen

2011-05-04 Har vi fått förtroende att utföra plåtarbetena på projekt Kv.Juvelen & Korallen, Landskrona.
Det är i samband med fönsterbyte på 2 st 9 våningshus vilket innebär nya fönsterbleck och smyglister runt ca 450 stycken enheter
Beställare: Rutek Byggnads AB