Ett gasellföretag

Sverige behöver tillväxt, och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder.

Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i landet till Gaseller.

Helsingborgs Byggplåt AB har blivit utsett till gasellföretag av Dagens Industri.

Di skriver; -Vi har funnit att ditt företag är ett av Sveriges snabbaste växande företag och har levt upp till följande hårda kriterier…

En gasell är;
Man skall ha vuxit organiskt och inte genom fusioner eller uppköp.
Minst 10 anställda och omsätta mer än 10 miljoner/år.
Offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
De tre senaste åren kontinuerligt ökat omsättningen och samtidigt minst fördubblat sin omsättning.
Man skall även ha ett positivt rörelseresultat för de fyra verksamhetsåren.
I övrigt ha sunda finanser.