Takrenovering inom Jörgen Kocks Hus i Malmö

2017-10-17 ingick vi avtal med Jörgen Kocks Personalstiftelse om att på totalentreprenad utföra takrenovering inom Jörgen Kocks Hus i Malmö. Entreprenaden omfattar både renovering av befintliga ursprungs tegelpannor och total omläggning av vissa tak samt mindre fasadarbeten. Byggnaderna är ett av Malmö och kanske hela Sveriges bäst bevarade fastigheter, Byggherren Jörgen Kock var både myntmästare och borgmästare i Malmö. Det hus som han påbörjade 1523 är stort och representativt. I dag består komplexet av tre delar, där det stora gavelhuset är själva huvudbyggnaden. Detta trevåningshus är uppfört i en stilblandning mellan nordisk sengotik och tidig nederländsk renässans. Entreprenaden skall utföras våren 2018.

Omfattande plåtslageriarbete för KB Oscar II

2017-08-16 ingick vi avtal med KB Oscar ll om att på totalentreprenad utföra takrenovering inom Roskildegatan / Kungsgatan i Helsingborg. Entreprenaden består av att omläggning av tegelpannor, taksäkerhet och väldigt omfattande plåtslageriarbete med runda kupor, trapphusuppbyggnader, gesimsrännor mm. Fönstermålning och balkongrenovering skall också utföras. Entreprenaden skall utföras under hösten 2017.

Takomläggning inom Kv. Ella & Rosa i Helsingborg

2017-07-25 ingick vi avtal med AB Helsingborgshem om att på totalentreprenad utföra takomläggning inom Kv. Ella & Rosa i Helsingborg. Entreprenaden omfattar omläggning av ca 8 000 kvm betongpannor med tillhörande plåtarbeten. Entreprenaden skall utföras under hösten 2017 & våren 2018.

Totalentreprenad Eslövs Bostad AB

2017-07-05 ingick vi avtal med Eslövs Bostads AB om att på totalentreprenad utföra i huvudsak takomläggning inom Kv. Abborren 14 i Eslöv. Befintlig trp-takplåt skall rivas, läkt och underlagspapp rivs ner till råspont, ny underlagspapp och ny bandtäckt plåttak monteras. Ut mot gatan skall frontespiser fogas om, putsbom skall lagas och målas samt tvättning och lagning av sockel. Entreprenaden skall utföras under våren 2018.

Nytt avtal med LKF

2017-05-05 ingick vi avtal med LKF om att på totalentreprenad utföra fasad & takrenovering inom Kv. Grödan 1 i Lund. Entreprenaden består av omläggning av tegelpannor, taksäkerhet och plåtarbeten på taken samt omfogning av samtliga tegelfasader på 2 stycken flerfamiljshus.

Ett gasellföretag

Sverige behöver tillväxt, och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder.

Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i landet till Gaseller.

Helsingborgs Byggplåt AB har blivit utsett till gasellföretag av Dagens Industri.

Di skriver; -Vi har funnit att ditt företag är ett av Sveriges snabbaste växande företag och har levt upp till följande hårda kriterier…

En gasell är;
Man skall ha vuxit organiskt och inte genom fusioner eller uppköp.
Minst 10 anställda och omsätta mer än 10 miljoner/år.
Offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
De tre senaste åren kontinuerligt ökat omsättningen och samtidigt minst fördubblat sin omsättning.
Man skall även ha ett positivt rörelseresultat för de fyra verksamhetsåren.
I övrigt ha sunda finanser.

Kv.Juvelen & Korallen

2011-05-04 Har vi fått förtroende att utföra plåtarbetena på projekt Kv.Juvelen & Korallen, Landskrona.
Det är i samband med fönsterbyte på 2 st 9 våningshus vilket innebär nya fönsterbleck och smyglister runt ca 450 stycken enheter
Beställare: Rutek Byggnads AB